Denizli Babadağ SYDV Personel Alımı 2014

Denizli Babadağ SYDV Personel Alımı 2014

Denizli Babadağ SYDV Personel Alımı 2014


1 adet 6 ay denemeli Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alım İlanı
Son Başvuru : 06.05.2014
İl DENİZLİ İlçe BABADAĞ Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama – Bilgisayar Yeterlilik durumunu gösterir belge (varsa) – En az B Ehliyeti bulunmak – Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı – A) GENEL ŞARTLAR1)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,2)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,3)Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,4)Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak,5)Kamu hakların- dan mahrum bulunmamak,6)Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına, ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri ni aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,7)Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezunu olmak ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012 veya 2013 yılında yapılan KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,8)İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak, 9)Adli sicil kaydı bulunmamak.B) ÖZEL ŞARTLAR1)Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretleri, alan çalışmaları gibi durumlarda görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak,2)İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak,3)Seyahat engeli bulunmamak,4)Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,5)Başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıldır Babadağ ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,6)Babadağ ilçesinde ikamet etmeye devam edeceğini kabul ve taahhüt etmek, taahhütname şartları yerine getirilmediği takdirde, Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen tazminatı ödemeyi kabul etmek,7)En az 3 (üç) yıl işten ayrılmayacağını kabul ve taahhüt etmek, taahhütname şartları yerine getirilmediği takdirde, Vakıf Mütevelli Heyetince belirlenen tazminatı ödemeyi kabul etmek ve İlan metni www.babadag.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

2014

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir