Orta Anadolu ve Zafer Kalkınma Ajansı

Orta Anadolu ve Zafer Kalkınma Ajansı

İle özel destek programı

Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinin sorumluluk alanı içinde olduğu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2014 yılı için üç yeni mali destek programı oluşturdu. Bunlardan; Rekabetçi Üretim Mali Destek Programı adını taşıyan program Kayseri, ilinde faaliyet gösteren imalat sanayi şirketlerim destekleyecek. 10 milyon TL genel bütçeli programla 50 ile 500 bin TL arasında hibe verilecek. Hibe alabilmek için Ar-Ge, yenilik ve endüstriyel tasarıma yönelik yatırımların yapılması, ihracatın artırılmasına yönelik ürün çeşitlemesine gidilmesi, üretimde çevre altyapısının güçlendirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması gibi projelerin geliştirilmesi gerekiyor.

Sivas ve Yozgat illeri için oluşturulan İstikrarlı Büyüme Mali Destek Programı’yla da KOBİ ölçeğindeki işletmelerin yatırımlarına hibe verilecek. Başvurulan projelerde üretim kapasitesinin geliştirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçi ürünlerin üretilmesi, dış pazarlama açılmak için ürün çeşitlemesine yönelik yatırım yapılması öncelikli alanlar olarak belirlenmiş durumda. 10 milyon TL bütçeli bu program kapsamında da 50 ila 500 bin TL arasında hibe alınacak.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sivas ve Yozgat illerinde kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik de toplam 6.5 milyon TL bütçesi olan Sosyal ve Kentsel Kalkınma Mali Destek Programını oluşturdu. Bu üç program için de son başvuru tarihi 14 Şubat 2014.

ZAFER KALKINMA AJANSI

Helal belgesini de destekliyor

Zafer Kalkınma Ajansı, Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden sorumlu. Ajans 2014 yılı için iki yeni mali destek programı oluşturdu. Bunlardan Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı’na yalnızca KOBİTer başvurabiliyor. Yeni ürün geliştirmesinden atıkların değerlendirilmesine modern pazarlama tekniklerinin kullanılmasından Helal Belgesi gibi yeni belgelerinin teminine kadar birçok projeyle programa başvurulabilir. Program kapsamında tahsis edilen toplam kaynak tutarı 16 milyon TL düzeyinde. En az yüzde 10, en fazla yüzde 50 hibe verilerek desteklenecek projelere 25 bin ile 400 bin TL arasında kaynak aktarılacak. 16 Şubat’a kadar programa başvurular kabul ediliyor.

Ajansın diğer mali destek programı ise Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı adını taşıyor. Kamu kurum ve kuruluşları, odalar, üniversiteler, kar amacı gütmeyen birlik ve kooperatiflerin hibe alabileceği programın bütçesi 11 milyon TL. Bölgelerin gelişmişlik düzeyine göre projelerin destekleneceği programdan 45 bin TL’den 750 bin TL’ye kadar hibe almak mümkün.

RAHİME BAŞ UÇAR

Erol Zengin

2014

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir