Parekende Sektörü İstihdam Verileri

Gençlerin dikkatini çekiyor “Perakende Sektörünün hızla büyümesi ve
gelişmesi nedeniyle son yıllarda özellikle gençlerin
kariyer tercihleri arasında yer alıyor. Yarı zamanlı
satış danışmanı olarak çalışmaya başlayan bir
kişi zamanla mağaza yöneticisi, mağazalar
koordinatörü, mağazalar direktörü hatta ülke
müdürlüğüne kadar yükselen kariyer basamaklarına
ulaşabiliyor. Perakende Sektöründe çalışan kişiler,
performanslarına bağlı olarak diğer sektörlere göre
daha kısa sürede yükselebiliyor. Bu sektörde yer alan
kişilere sürekli eğitimler veriliyor. Her geçen gün
yurt dışı mağaza sayılarının da artmasıyla sektörde
çalışan kişiler, yurt dışında da çalışma olanaklarına
kavuşabiliyor. 2023’te Türkiye’deki en büyük ilk üç
sektörden biri olacağını öngörüyoruz.”
-Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Doğan
Eğitimli üst düzey yönetici ihtiyacı artıyor
“Perakende alanında eğitim veren üniversite çok
az. Yüksekokul, lisans ve yüksek lisans, doktora,
her kategoride perakende, mağazacılık, perakende
yöneticiliği alanında programlar açılmalı. Perakende
Sektörü ileri gelenleri basında ve sosyal medyada
bu sektördeki kariyer kariyerin nimetlerini
dillendirmeli. Gençlerin mesleğe ilgi duymaları
sağlanmalı. Hikayeler yaratılmalı. Perakende
Sektöründe üst düzey yöneticilik yapmış kişiler
deneyimlerini kitaplaştırmalı. Ayrıca perakende
dernekleri federasyon haline geldi, sektöre ilgiyi
arttırmak için kamuyla birlikte tanıtım kampanyası
düzenlenmeli.”
-Okan Üniversitesi İş Geliştirme Direktörü ve
Öğretim Üyesi Nurdan Tümbek Tekeoğlu
Sonuç:
Çalışana yatırım şart oluyor
“İşveren Markası’nın ilk adımı ilanlarla atılıyor.
Doğru adayı bulmak ve elde tutabilmek için
perakendecilerin birkaçının değil; imkanları
ölçüsünde her birinin personeline yatırım yapması
gerekiyor. Özellikle büyükşehirlerde işverenin
personel alternatiflerinin çokluğu söz konusu
olduğu gibi adaylarında iş imkanları oldukça fazla.
Karşılıklı olarak uygun zeminde buluşabilen ‘İşe
Göre İnsan’ hedefini benimsemiş her perakendeci
uzun vadede başarılı oluyor. Bugün hangi mağazaya
girerseniz girin eğitimli, kurum aidiyeti yüksek
personeli hemen ayırt edebiliyorsunuz. Ancak
sorun perakende girişimcilerinin çalışandan ziyade
direkt kâra odaklanmaları ve ayakta kalma çabaları
değil yalnızca. Farkına varılması gereken nokta
insana yapılan yatırımın uzun vadede kuruma bağlı
insan gücünü ortaya çıkaracağı ve kârlılığa yüksek
katkısıdır.”
– İstanbul Arel Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi Müdürü Zeynep Hatipoğlu
E-ticaret Sektörü hızla büyüyor
“2010 yılına kadar e-ticaret şirketleri daha küçük
girişimler olarak Perakendenin içerisinde yer
alıyordu. Sektördeki girişimlerden bahsederken
bu şirketlerde çalışan sayısı 10’lu rakamlara ancak
ulaşıyordu. 2010 yılına gelindiğinde ise sektör
beklenen patlamayı yaptı ve bu şirketler 3 – 5
kişinin bir araya gelip kurduğu şirketler olmaktan
uzaklaşarak, büyük yatırım gruplarının da ilgi
gösterdiği, içerisinde yüzbinlerce personelin çalıştığı
büyük bir istihdam kaynağı haline geldi. Bu konuda
eğitim veren üniversite sayısı o kadar az ki sektör
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalıyor. Pek çok özel
kurum ve üniversiteler tarafından hazırlanan eğitim
programları bu açığı kapatmaya çalışsa da yetersiz
kalıyor.
E-ticaret sektörü çok dinamik bir sektör, bu sektörde
yeni jenerasyon bu dinamizme ayak uydurabilecek.
Mevcut hali ile önümüzdeki 10 yıl içinde 10 kata
yakın büyüyecektir.”
– Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir