Yozgat Kadışehri SYDV Personel Alımı 2014

Yozgat Kadışehri SYDV Personel Alımı 2014

Yozgat Kadışehri SYDV Personel Alımı 2014

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.04.2014
İl YOZGAT İlçe KADIŞEHRİ Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
Açıklama – 14- Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya örgün eğitim yoluyla (zorunlu/ortak/seçmeli) bilgisayar dersi aldıklarını belgelemek. İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek. – Eğitim Fakültesi mezunları bu ilana başvuramazlar – En az B sınıfı sürücü belgesi sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak – Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı – Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir. 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 3- 18 yaşını bitirmiş olmak, sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. 4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 6- Adli sicil kaydı bulunmamak. 7- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak. 8- Son 6 aydır Kadışehri’nde ikamet ediyor olmak. 9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. 10- Başvuracak erkek adaylar açısından askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak. 11- 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak (Eğitim Fakültesi mezunları hariç) 12- Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2012 veya 2013 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak. 13- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak 14- Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya örgün eğitim yoluyla (zorunlu/ortak/seçmeli) bilgisayar dersi aldıklarını belgelemek. İyi derecede MS Office programlarını kullanabilmek.

2014

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir