Yunan Mitolojisi Tanrıları, Tanrıçaları ve Görevleri

Yunan Mitolojisi Tanrıları, Tanrıçaları ve Görevleri

Yunan Mitolojisi Tanrıları, Tanrıçaları ve Görevleri

Yunan Mitolojisinde Pekçok Tanrı ve Tanrıça Vardır. Herbirinin Görevleri Farklı Olan Bu Tanrılar ve Tanrıçaları Paylaştık. İşte Yunan Mitolojisindeki Tanrılar, Tanrıçalar İsimleri ve Görevleri;

Adonis : Erkeklik ve Bereket Tanrısı
Afrodit : Aşk ve Güzellik Tanrıçası
Aiakos : Yeraltı Ülkesinde Ölüler Hakimi
Aigina : Irmak Tanrısının Kızı
Akslepios : Sağlık ve Hekimlik Tanrısı
Algos : Izdırap Tanrısı
Alkyone : Rüzgar Tanrıçası
Ambrosia : Tanrıları Ölümsüzleştiren Yiyecekler
Amphitrite : Deniz Dibi Tanrıçası
Amykos : Poseidon’un Oğlu
Androgeo : Minos’un Oğlu
Apollon : Güzel Sanatlar Tanrısı
Ares : Savaş Tanrısı
Aristalos : Arıcılık Tanrısı
Artemis : Ana Tanrıça, İffet Tanrıçası
Asopos : Irmak Tanrısı
Atalante : Avcı Kız
Ate : Hata Ve Günah Tanrıçası
Athena : Zeka Tanrıçası
Bendis : Ay Tanrıçası
Bia : Şiddet Tanrıçası
Boreas : Rüzgar Tanrısı
Ceres : Bereket Tanrıçası
Daimon : Zeka ve İlahi Kuvvet Tanrısı
Demeter : Toprak ve Tarım Tanrıçası
Dike : Adalet Tanrıçası
Dionysos : Şarap ve Coşku Tanrısı
Eirene : Barış Tanrıçası
Eileithhyia : Doğumlarda Kadınlara Yardım Eden Tanrıça
Elysion : Yeraltı Cenneti
Enyalios : Harp Tanrısı
Eolo : Rüzgarların Bekçisi
Eos : Şafak Tanrıçası
Eris : Nifak Tanrıçası
Eros : Aşk Tanrısı
Eresbos : Karanlık Tanrısı
Fatum : Talih Tanrısı
Febris : Sıcaklık Tanrıçası
Feronia : Ormanları Koruyan Tanrıça
Fides : Sözünde Durma Tanrıçası
Flora : Yeşeren Bitkiler Alemi Tanrıçası
Fons : Kaynaklar Tanrıçası
Fornaks : Fırınların Tanrısı
Fors : Tesadüf Tanrısı
Fraude : Hile Tanrıçası
Furina : Hırsızların Tanrısı
Hades : Yer Altındaki Ölüler Ülkesinin Tanrısı
Hebe : Gençlik Tanrıçası
Helios : Güneş Tanrısı
Hephaistos : Sanayi Tanrısı
Hera : Evlilik Tanrıçası
Herakles : Kuvvet Tanrısı
Hermaphroditos : Hem Erkek Hem Dişiliği Olan Tanrısal Yaratık
Hermes : Belagat Tanrısı
Hestia : Aile Faziletleri Tanrıçası
Hybris : Hayasızlık Tanrısı
Hygieia : Sağlık Tanrıçası
Hymenalos : Gençlik Ve Evlendirme Tanrısı
Hypnos : Uyku Tanrısı
İkaros : Uçmayı Başaran İlk İnsan
Kairos : Fırsat Tanrısı
Kirke : Büyücü Tanrıça
Klotho : Hayat İpliğini Büken Tanrıça
Kronos : Kainatin Hakimi
Limos : Açlık Tanrıçası
Metis : Hikmet ve Tedbirlilik Tanrıçası
Minemosyne : Bellek Tanrıçası
Moiralar : Kader Tanrıçaları
Momos : Alay ve Hiciv Tanrıçası
Morpheus : Rüyalar Tanrısı
Nektar : Tanrıları Ölümsüzleştiren İçkiler
Nemesis : İntikam Tanrıçası
Nike : Zafer Tanrıçası
Nyks : Gece Tanrıçası
Oinone : Pınar Perisi
Okeanos : Bütün Irmakların Babası Sayılan Tanrı
Orfe : Müzikçi Ozan
Pan : Kır Tanrısı
Penelope : Sadakat Timsali
Penia : Yoksulluk Tanrıçası
Penthos : Keder Tanrısı
Perimelis : Sürülere Gözcülük Eden Periler
Persephone: Yeraltı Tanrıçası
Phantaso: Fantezi Tanrısı
Phobos : Korku Tanrıçası
Pitho : Kandırma Tanrıçası
Ploutos : Zenginlik Tanrısı
Poine : Ceza ve İntikam Tanrıçası
Poros : Bereket Tanrısı
Poseidon : Deniz Tanrısı
Risus : Neşe Tanrısı
Rheme : Şöhret Tanrıçası
Ros : Şebnem Tanrısı
Semele : Ahiret Tanrıçası
Senius : İhtiyarlık Tanrısı
Sentinus : Duygu Tanrısı
Thanatos . Ölüm Tanrısı
Themis : Kanun ve Adalet Tanrıçası
Thetis : Deniz Tanrıçası
Thyke : Tesadüf Tanrıçası
Thyphon : Fırtına Tanrısı
Ultio : İntikam Tanrıçası
Uranos : Gök Tanrıçası
Urania : Semavi Aşk Tanrıçası
Vakana : Kırlarda Dinlenenleri Koruyan Tanrı
Zeus : Mutlak Kudret Tanrısı

Erol Zengin

2014

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir